معرفی امور کنسولی ادارۀ جذب دانشجویان غیرایرانی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/21 | 
امور کنسولی یکی از بخش های ادارۀ جذب دانشجویان غیرایرانی در مدیریت همکاری­های علمی بین الملل دانشگاه خوارزمی می باشد که از ابتدای شروع فرایند جذب دانشجویان غیرایرانی از تمام کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه همانند عراق، سوریه، افغانستان و... به منظور تسهیل در امور صدور و تمدید اقامت، خروج و مراجعت دانشجویان به انجام امور محوله و مأموریت خویش می پردازد.
کارکنان این بخش با جدیت و تلاش فراوان همواره در انجام این امور به صورت دقیق و منظم و در حداقل زمان در طی این چند سال فعالیت داشته اند.
 

دفعات مشاهده: 4728 بار   |   دفعات چاپ: 407 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدارک مورد نیاز

 | تاریخ ارسال: 1399/4/21 | 
مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه اقامت:
۱. ارائه نامه اشتغال به تحصیل از طرف اداره آموزش دانشگاه
۲. ارایه اصل و سه نسخه تصویر از صفحه اول گذرنامه، دو نسخه تصویر از صفحات اعتبار گذرنامه و شناسه فراگیر (صفحه آخر)
۳. چهار قطعه عکس ۴*۳ (برای بانوان عکس با حجاب)
۴. تکمیل ۴ نسخه فرم صدور پروانه اقامت
۵. پرداخت و ارایه فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۲۰۰۵ نزد بانک ملی ایران
۶. تهیه و ارایه پوشه مخصوص
۷. ارایه بیمه  ویژه اتباع خارجی (حیات امن)
 
مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه اقامت همسر/ فرزند دانشجو:
۱. ارائه نامه اشتغال به تحصیل از طرف اداره آموزش دانشگاه
۲.ارایه اصل و سه نسخه تصویر از صفحه اول گذرنامه، دو نسخه تصویر از صفحات اول گذرنامه، اعتبار گذرنامه و شناسه فراگیر(صفحه آخر) و همچنین دو نسخه تصویر از صفحات اول گذرنامه،  اعتبار گذرنامه و شناسه فراگیر دانشجو برای هریک از اعضا خانواده
۳. برای همسر: عقدنامه رسمی(ترجمه فارسی)و تایید شده از سوی سفارت و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران یا وزارت امور خارجه
۴.برای فرزند اگر متولد ایران بود گواهی ولادت (در صورت عدم خروج از کشور تایید سفارت و وزارت خارجه برای گذرنامه)
۵. چهار قطعه عکس  ۴*۳ (برای بانوان عکس باحجاب)
۶.پرداخت و ارایه فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۲۰۰۵ نزد بانک ملی ایران
۷.تکمیل ۴ نسخه فرم صدور پروانه اقامت
۸. تهیه و ارایه پوشه مخصوص
 
مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه اقامت:
۱. ارائه نامه اشتغال به تحصیل از طرف اداره آموزش دانشگاه
۲. ارایه اصل و تصویر سه نسخه از صفحه اول گذرنامه، دو نسخه تصویر از صفحات اعتبار گذرنامه و شناسه فراگیر (صفحه آخر)
۳. چهار قطعه عکس ۴*۳ (برای بانوان عکس باحجاب)
۴. تکمیل ۴ نسخه فرم تمدید پروانه اقامت
۵. پرداخت و ارایه فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۲۰۰۵ نزد بانک ملی ایران
۶. تهیه و ارایه پوشه مخصوص
 
مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه اقامت همسر/ فرزند دانشجو:
۱. ارائه نامه اشتغال به تحصیل از طرف اداره آموزش دانشگاه
۲.ارایه اصل و تصویر سه نسخه از صفحه اول گذرنامه ، دو نسخه از تصویر از صفحات اعتبار گذرنامه و شتاسه فراگیر و همچنین دو نسخه تصویر از صفحات اول گذرنامه"، اعتبار گذرنامه و شناسه فراگیر (صفحه آخر) دانشجو برای هریک از اعضا خانواده
۳.چهار قطعه عکس  ۴*۳(برای بانوان عکس باحجاب)
۴.پرداخت و ارایه فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۲۰۰۵ نزد بانک ملی ایران
۵.تکمیل ۴ نسخه فرم تمدید پروانه اقامت
۶.تهیه و ارایه پوشه مخصوص
 
 مدارک مورد نیاز جهت خروج قطعی و خروج مراجعت:
۱. ارائه نامه اشتغال به تحصیل از طرف اداره آموزش دانشگاه
۲.ارایه تصویر دو نسخه از صفحه اول گذرنامه ، صفحات اعتبارگذرنامه و شناسه فراگیر(صفحه آخر)
۲.پرداخت و ارایه فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۲۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۲۰۰۵ نزد بانک ملی ایران
برای دانشجو و مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال برای هر یک از اعضای خانواده
۳.دو قطعه عکس  ۴* ۳(برای بانوان عکس باحجاب)
۵.تکمیل ۲ نسخه فرم خروج و مراجعت
۶.تهیه و ارایه پوشه مخصوص

دفعات مشاهده: 4772 بار   |   دفعات چاپ: 436 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرم ها فرم ها

 | تاریخ ارسال: 1400/1/24 | 

دفعات مشاهده: 4789 بار   |   دفعات چاپ: 466 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر