درخواست گواهی انگلیسی


کد رهگیرى این فرم: P353-F332-U0-N345899          
[ چاپ فرم ]
** پس از تکمیل این فرم، کد رهگیری فرم به همراه مدارک پیوست را نیز به پست الکترونیک(ایمیل) internationaloffice.khu@gmail.com ارسال نمایید.**
** در صورت صحت اطلاعات وارده حدود 5 روز کاری، امور مربوطه انجام خواهد شد و از طریق ایمیل به شما پاسخ ارسال می گردد.**
:: مشخصات فردی

شماره پاسپورت
نام (فارسی)
نام (انگلیسی)
نام خانوادگی (فارسی)
نام خانوادگی (انگلیسی)
:: اطلاعات تماس

تلفن همراه
پست الکترونیک (Email)
:: مشخصات تحصیلی

شمارۀ دانشجویی
دانشکده محل تحصیل
مقطع تحصیلی
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
رشتۀ تحصیلی / گرایش (فارسی)
رشتۀ تحصیلی / گرایش (انگلیسی)
تاریخ فارغ التحصیلی

تاریخ شمسى:

:: درخواست

نوع گواهی
گواهی اشتغال به تحصیل انگلیسی
گواهی فارغ التحصیلی انگلیسی
حمایت مالی
کشور مقصد (انگلیسی)
این قسمت فقط برای گواهی حمایت مالی تکمیل می گردد.
علت مهاجرت (فارسی)
نام دانشگاه مقصد
این قسمت فقط برای گواهی حمایت مالی تکمیل می گردد.
تاریخ خروج از ایران (میلادی)
این قسمت فقط برای گواهی حمایت مالی تکمیل می گردد.
تاریخ میلادى:
مدت زمان اقامت در کشور مقصد (ماه)
این قسمت فقط برای گواهی حمایت مالی تکمیل می گردد.
تصویر صفحه اوّل پاسپورت

پسوندهای قابل قبول : pdf,jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
تصویر نامه تأییدیه تحصیلی فارسی
متقاضیان محترم در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، نامه مورد نظر را باید از بخش تحصیلات تکمیلی و در مقطع کارشناسی از ادارۀ آموزش اخذ نمایند.

پسوندهای قابل قبول : pdf,jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
تصویر تعهدنامه
این قسمت فقط برای گواهی حمایت مالی تکمیل می گردد.
پس از تکمیل و امضاء تعهدنامۀ خام، فایل را در این قسمت بارگذاری نمایید.

پسوندهای قابل قبول : pdf,jpg - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
CAPTCHA