ثبت درخواست صدور روادید تحصیلی (دانشجویان غیرایرانی)


کد رهگیرى این فرم: P359-F337-U0-N345895          
[ چاپ فرم ]
:: اطلاعات شخصی

نام (فارسی)
نام (انگلیسی)
نام خانوادگی (فارسی)
نام خانوادگی (انگلیسی)
جنسیت
مذکر (مرد)
مؤنث (زن)
نام پدر (فارسی)
نام پدر (انگلیسی)
تاریخ تولد
تاریخ میلادى:
تاریخ تولد

تاریخ شمسى:

محل تولد (فارسی)
محل تولد (انگلیسی)
تابعیت (فارسی)
تابعیت (انگلیسی)
مشخصات گذرنامه

توضیحات شمارۀ گذرنامه تاریخ صدور تاریخ انقضا
فارسی (تاریخ شمسی)
انگلیسی (تاریخ میلادی)
محل صدور روادید (فارسی)
محل صدور روادید (انگلیسی)
نوع پذیرش (فارسی)
نوع پذیرش (انگلیسی)
وضعیت تأهل
مجرد (Single)
متأهل (Married)
دانشگاه محل تحصیل (فارسی)
دانشگاه محل تحصیل (انگلیسی)
رشته تحصیلی (فارسی)
رشته تحصیلی (انگلیسی)
مقطع تحصیلی
کارشناسی (Bachelor’s Degree)
کارشناسی ارشد (Master’s Degree)
دکتری تخصصی (.Ph.D)
:: اطلاعات تماس

کد پستی
پست الکترونیکی
شماره تلفن در کشور متبوع
شماره تلفن همراه در کشور متبوع
شماره تماس در ایران
آدرس محل سکونت در ایران
:: فایل های پیوست

عکس پرسنلی (شخصی)
عکسی که به وضوح اسکن شده باشد

پسوندهای قابل قبول : jpg,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
تصویر (اسکن) صفحه اوّل گذرنامه
عکسی که به وضوح اسکن شده است

پسوندهای قابل قبول : pdf,jpg,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
فرم مربوطه
پس از دانلود فرم خام، فرم تکمی شده در این قسمت بارگذاری می گردد.

فرم خام

پسوندهای قابل قبول : doc,docx - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
CAPTCHA