مدارک مورد نیاز

 | تاریخ ارسال: 1399/4/21 | 
مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه اقامت:
۱. ارائه نامه اشتغال به تحصیل از طرف اداره آموزش دانشگاه
۲. ارایه اصل و سه نسخه تصویر از صفحه اول گذرنامه، دو نسخه تصویر از صفحات اعتبار گذرنامه و شناسه فراگیر (صفحه آخر)
۳. چهار قطعه عکس ۴*۳ (برای بانوان عکس با حجاب)
۴. تکمیل ۴ نسخه فرم صدور پروانه اقامت
۵. پرداخت و ارایه فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۲۰۰۵ نزد بانک ملی ایران
۶. تهیه و ارایه پوشه مخصوص
۷. ارایه بیمه  ویژه اتباع خارجی (حیات امن)
 
مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه اقامت همسر/ فرزند دانشجو:
۱. ارائه نامه اشتغال به تحصیل از طرف اداره آموزش دانشگاه
۲.ارایه اصل و سه نسخه تصویر از صفحه اول گذرنامه، دو نسخه تصویر از صفحات اول گذرنامه، اعتبار گذرنامه و شناسه فراگیر(صفحه آخر) و همچنین دو نسخه تصویر از صفحات اول گذرنامه،  اعتبار گذرنامه و شناسه فراگیر دانشجو برای هریک از اعضا خانواده
۳. برای همسر: عقدنامه رسمی(ترجمه فارسی)و تایید شده از سوی سفارت و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران یا وزارت امور خارجه
۴.برای فرزند اگر متولد ایران بود گواهی ولادت (در صورت عدم خروج از کشور تایید سفارت و وزارت خارجه برای گذرنامه)
۵. چهار قطعه عکس  ۴*۳ (برای بانوان عکس باحجاب)
۶.پرداخت و ارایه فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۲۰۰۵ نزد بانک ملی ایران
۷.تکمیل ۴ نسخه فرم صدور پروانه اقامت
۸. تهیه و ارایه پوشه مخصوص
 
مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه اقامت:
۱. ارائه نامه اشتغال به تحصیل از طرف اداره آموزش دانشگاه
۲. ارایه اصل و تصویر سه نسخه از صفحه اول گذرنامه، دو نسخه تصویر از صفحات اعتبار گذرنامه و شناسه فراگیر (صفحه آخر)
۳. چهار قطعه عکس ۴*۳ (برای بانوان عکس باحجاب)
۴. تکمیل ۴ نسخه فرم تمدید پروانه اقامت
۵. پرداخت و ارایه فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۲۰۰۵ نزد بانک ملی ایران
۶. تهیه و ارایه پوشه مخصوص
 
مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه اقامت همسر/ فرزند دانشجو:
۱. ارائه نامه اشتغال به تحصیل از طرف اداره آموزش دانشگاه
۲.ارایه اصل و تصویر سه نسخه از صفحه اول گذرنامه ، دو نسخه از تصویر از صفحات اعتبار گذرنامه و شتاسه فراگیر و همچنین دو نسخه تصویر از صفحات اول گذرنامه"، اعتبار گذرنامه و شناسه فراگیر (صفحه آخر) دانشجو برای هریک از اعضا خانواده
۳.چهار قطعه عکس  ۴*۳(برای بانوان عکس باحجاب)
۴.پرداخت و ارایه فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۲۰۰۵ نزد بانک ملی ایران
۵.تکمیل ۴ نسخه فرم تمدید پروانه اقامت
۶.تهیه و ارایه پوشه مخصوص
 
 مدارک مورد نیاز جهت خروج قطعی و خروج مراجعت:
۱. ارائه نامه اشتغال به تحصیل از طرف اداره آموزش دانشگاه
۲.ارایه تصویر دو نسخه از صفحه اول گذرنامه ، صفحات اعتبارگذرنامه و شناسه فراگیر(صفحه آخر)
۲.پرداخت و ارایه فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۲۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۵۱۳۰۲۰۰۵ نزد بانک ملی ایران
برای دانشجو و مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال برای هر یک از اعضای خانواده
۳.دو قطعه عکس  ۴* ۳(برای بانوان عکس باحجاب)
۵.تکمیل ۲ نسخه فرم خروج و مراجعت
۶.تهیه و ارایه پوشه مخصوص

دفعات مشاهده: 7768 بار   |   دفعات چاپ: 578 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر