شهریه های متقاضیان خارجی غیربورسیه

 | تاریخ ارسال: 1401/11/30 | 
  
:جدول شماره یک 
هزینه‌های جانبی برای کلیه متقاضیان خارجی تحصیل در دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
 
یورو (دریافت به نرخ ارز نیمایی) ریالی (افغانستان، یمن،‌ سوریه) هزینه بررسی اولیه مدارک دانشجویان ۱
۵۰ یورو ۷.۵۰۰.۰۰۰
۲۰% شهریه سالانه ۲۰% شهریه سالانه هزینه ثبت نام اولیه در دانشگاه ۲
۸۰% باقیمانده شهریه ۸۰% باقیمانده شهریه هزینه ثبت نام نهایی ۳
۲۰ یورو ۸.۰۰۰.۰۰۰ هزینه استقبال و ترانسفر فرودگاهی (درصورت درخواست متقاضی) ۴
۲۵ یورو (ماهانه) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ (ماهانه) هزینه خوابگاه دانشجویی
(درصورت درخواست متقاضی)
۵
۸۵ یورو (ماهانه) ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ (ماهانه) هزینه غذای دانشجویی (دو وعده) ۶
۶۰ یورو (سالانه) ۲۴.۷۸۰.۰۰۰ سالانه بیمه دانشجو-سلامت و ورزش
(درصورت درخواست متقاضی)
۷
۶۰ یورو (سالانه)، بازای هر عضو ۲۴.۷۸۰.۰۰۰ سالانه بیمه اعضای خانواده-سلامت و ورزش (درصورت درخواست متقاضی) ۸
 
جدول شماره دو: 
میزان معادل یورو شهریه دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲
 
دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی دانشکده ردیف
یورو (ترمی) یورو (ترمی) یورو (ترمی)
۱۲۰۰ ۷۵۰ ۶۰۰ دانشکده‌های: ادبیات و علوم‌انسانی، حقوق و علوم‌سیاسی، روانشناسی و علوم‌تربیتی، تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی، علوم‌جغرافیایی، مدیریت، اقتصاد و علوم مالی ۱
۱۵۰۰ ۱۰۰۰ ۷۰۰ دانشکده‌های: علوم‌زیستی، شیمی، فیزیک، علوم‌زمین، علوم ریاضی وکامپیوتر، فنی و مهندسی، هنر و معماری ۲

* نرخ شهریه ها به صورت یورو میباشد، اما دانشگاه مجاز است شهریه را بصورت یکی ارزهای مصوب مورد تأیید بانک مرکزی و با استعلام از بانک مرکزی به نرخ فروش ارز روز آزاد دریافت نماید. 
 
جدول شماره سه: 
نرخ ریالی شهریه اتباع افغانستان، یمن، سوریه در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

 
دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی دانشکده ردیف
هزینه یک ترم  هزینه یک ترم  هزینه یک ترم 
۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ دانشکده‌های: ادبیات و علوم‌انسانی، حقوق و علوم‌سیاسی، روانشناسی و علوم‌تربیتی، تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی، علوم‌جغرافیایی، مدیریت، اقتصاد و علوم مالی ۱
۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ دانشکده‌های: علوم‌زیستی، شیمی، فیزیک، علوم‌زمین، علوم ریاضی وکامپیوتر، فنی و مهندسی، هنر و معماری ۲

جدول شماره چهار:
میزان شهریه دانشجویان اتباع برای دوره‌های آموزش زبان فارسی و انگلیسی و سایر زبانها ۱۴۰۳-۱۴۰۲


 
۱۰ یورو ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد) آزمون تعیین سطح زبان ۱
۹۰ یورو ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد) دوره نوآموز ۲
۹۰ یورو ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد) دوره مقدماتی ۳
۹۰ یورو ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد) دوره میانی اول (یا پیش‌میانی) ۴
۹۰ یورو ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد) دوره میانی دوم ۵
۹۰ یورو ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد) دوره پیشرفته (یا فوق میانی) ۶
۴۰ یورو ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد) شرکت در آزمون و دریافت گواهی‌نامه (بدون گذارندن دوره) ۷


ملاحظات آموزشی و تحصیلی در دانشگاه خوارزمی 
  1.  متقاضیان خارجی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ پس از دریافت تایید کارگروه پذیرش دانشجویان خارجی، ملزم به پرداخت ۲۰% هزینه سال تحصیلی خود جهت دریافت نامه پذیرش اولیه می‌باشند. (مطابق جدول شماره دو). این مبلغ به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه خوارزمی واریز و قابل برگشت و استرداد به متقاضی در هیچ شرایطی نمی‌باشد. مبلغ واریز شده جزء هزینه‌های تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود. کلیه هزینه‌های تحصیلی دانشجویان خارجی به صورت ترمی یا سالانه، پس از صدور ویزای تحصیلی و قبل از شروع ترم طبق جداول مصوب دریافت می‌شود. 
  2. پس از اعلام پذیرش متقاضی در دانشگاه خوارزمی، اخذ کد رهگیری برای بلامانع بودن تحصیل در دانشگاه لازم و ضروری میباشد. برای اخذ کد رهگیری به سایت سازمان امور دانشجویان به نشانی www.saorg.ir  و در سامانه مربوط به دانشجویان خارجی مراجعه نمایید. 
  3. دانشجوی خارجی شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه، در صورت انصراف/ ترک تحصیل/ انتقال و یا تغییر رشته تحصیلی می‌بایست کل هزینه‌های سال تحصیلی جاری خود را بطور کامل پرداخت نماید. 
  4. دانشجویانی که از سهمیه بورسیه دانشگاه که به تصویب هیات رییسه و هیات امنا رسیده استفاده می‌نمایند، چنانچه مدت تحصیل آنها در دوره کارشناسی، بیش از ۸ نیمسال، کارشناسی‌ارشد بیش از ۴ نیمسال و دکتری تخصصی بیش از ۸ نیمسال بطول انجامد، مطابق شهریه ورودی همان دوره و سال ورود، می‌بایست شهریه خود را پرداخت نمایند.
  5. در صورت افزایش طول دوره تحصیلی (دانشجویان غیر بورسیه) به بیش از مدت زمان دورههای رسمی (۴ سال برای کارشناسی، ۲ سال برای کارشناسی ارشد، ۴ سال برای دکتری) شهریه هر نیمسال ۲۰% اضافه بر شهریه مصوب سال ورود خواهد شد.
  6. جهت تسریع در یادگیری و بهره‌وری آموزشی، کلیه دانشجویان اتباع پس از ثبت‌نام و ورود به دانشگاه، نیازمند مصاحبه اولیه و پس از آن در صورت نیاز، آزمون و تعیین سطح و شرکت در دوره‌های زبان فارسی از طریق مرکز آزفا دانشگاه ‌می‌باشند.
  7. داﻧﺸــﺠﻮیﺎن ﺑﻮرﺳــﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷــﺪه از ﻃﺮف ﺳــﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸــﺠﻮیﺎن ﮐﻪ ﻣﺪت ﺗﺤﺼــﯿﻞ آﻧﻬﺎ در دوره  ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﯽارﺷـﺪ ﺑﯿﺶ از ۴ ﻧﯿﻤﺴـﺎل و دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼـﺼـﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸ ﻧﯿﻤﺴـﺎل اﺳـﺖ، ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺷـﻬﺮیﻪ  اﻋﻼﻣﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸـﺠﻮیﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺻـﻮرت ﻋﺪم اﻋﻼم آن ﺳـﺎزﻣﺎن، ﻣﻄﺎﺑﻖ داﻧﺸـﺠﻮیﺎن ورودی ﻫﻤﺎن دوره و ﺳﺎل ورود ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .   

دفعات مشاهده: 5653 بار   |   دفعات چاپ: 146 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر