شهریه های متقاضیان خارجی غیربورسیه

 | تاریخ ارسال: 1401/11/30 | 
  
:جدول شماره یک 
هزینه‌های جانبی برای کلیه متقاضیان خارجی تحصیل در دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
 
ریال ریالی (افغانستان، یمن،‌ سوریه) هزینه بررسی اولیه مدارک دانشجویان ۱
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۲۰% شهریه سالانه ۲۰% شهریه سالانه هزینه ثبت نام اولیه در دانشگاه ۲
۸۰% باقیمانده شهریه ۸۰% باقیمانده شهریه هزینه ثبت نام نهایی ۳
۲۰ یورو ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ هزینه استقبال و ترانسفر فرودگاهی (درصورت درخواست متقاضی) ۴
۱۰۰ یورو (ماهانه) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ (ماهانه) هزینه خوابگاه دانشجویی
(درصورت درخواست متقاضی)
۵
۱۲۰ یورو (ماهانه) ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ (ماهانه) هزینه غذای دانشجویی (دو وعده) ۶
۶۰ یورو (سالانه) -------------- بیمه دانشجو-سلامت و ورزش
(درصورت درخواست متقاضی)
۷
۶۰ یورو (سالانه)، بازای هر عضو ------------- بیمه اعضای خانواده-سلامت و ورزش (درصورت درخواست متقاضی) ۸
 
جدول شماره دو: 
میزان شهریه دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
 
دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی دانشکده ردیف
ریال(ترمی) ریال(ترمی) ریال(ترمی)
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ دانشکده‌های: ادبیات و علوم‌انسانی، حقوق و علوم‌سیاسی، روانشناسی و علوم‌تربیتی، تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی، علوم‌جغرافیایی، مدیریت، اقتصاد و علوم مالی ۱
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ دانشکده‌های: علوم‌زیستی، شیمی، فیزیک، علوم‌زمین، علوم ریاضی وکامپیوتر، فنی و مهندسی، هنر و معماری ۲

* نرخ شهریه ها به صورت یورو می باشد، اما دانشگاه مجاز است شهریه را بصورت یکی ارزهای مصوب مورد تأیید بانک مرکزی و با استعلام از بانک مرکزی به نرخ فروش ارز روز آزاد دریافت نماید. 
 
جدول شماره سه: 
نرخ ریالی شهریه اتباع افغانستان، یمن، سوریه و لبنان در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

 
دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی دانشکده ردیف
هزینه یک ترم  هزینه یک ترم  هزینه یک ترم 
۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دانشکده‌های: ادبیات و علوم‌انسانی، حقوق و علوم‌سیاسی، روانشناسی و علوم‌تربیتی، تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی، علوم‌جغرافیایی، مدیریت، اقتصاد و علوم مالی ۱
۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ دانشکده‌های: علوم‌زیستی، شیمی، فیزیک، علوم‌زمین، علوم ریاضی وکامپیوتر، فنی و مهندسی، هنر و معماری ۲

جدول شماره چهار:
میزان شهریه دانشجویان اتباع برای دوره‌های آموزش زبان فارسی و انگلیسی و سایر زبانها ۱۴۰۳-۱۴۰۴
 
 

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال   ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد)

آزمون تعیین سطح زبان ۱
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد) دوره نوآموز ۲
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال   ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد) دوره مقدماتی ۳
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال   ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد) دوره میانی اول (یا پیش‌میانی) ۴
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال   ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد) دوره میانی دوم ۵
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد) دوره پیشرفته (یا فوق میانی) ۶
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال   ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد) شرکت در آزمون و دریافت گواهی‌نامه (بدون گذارندن دوره) ۷
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  ( ارز یا محاسبه ریالی براساس نرخ روز ارز آزاد) دوره خصوصی ۸


ملاحظات آموزشی و تحصیلی در دانشگاه خوارزمی 
 1.  متقاضیان خارجی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ پس از دریافت تایید کارگروه پذیرش دانشجویان خارجی، ملزم به پرداخت ۲۰% هزینه سال تحصیلی خود جهت دریافت نامه پذیرش اولیه می‌باشند. (مطابق جدول شماره دو). این مبلغ به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه خوارزمی واریز و قابل برگشت و استرداد به متقاضی در هیچ شرایطی نمی‌باشد. مبلغ واریز شده جزء هزینه‌های تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود. کلیه هزینه‌های تحصیلی دانشجویان خارجی به صورت ترمی یا سالانه، پس از صدور ویزای تحصیلی و قبل از شروع ترم طبق جداول مصوب دریافت می‌شود. 
 2. پس از اعلام پذیرش متقاضی در دانشگاه خوارزمی، اخذ کد رهگیری برای بلامانع بودن تحصیل در دانشگاه لازم و ضروری میباشد. برای اخذ کد رهگیری به سایت سازمان امور دانشجویان به نشانی www.saorg.ir  و در سامانه مربوط به دانشجویان خارجی مراجعه نمایید. 
 3. دانشجوی خارجی شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه، در صورت انصراف/ ترک تحصیل/ انتقال و یا تغییر رشته تحصیلی می‌بایست کل هزینه‌های سال تحصیلی جاری خود را بطور کامل پرداخت نماید. 
 4. دانشجویانی که از سهمیه بورسیه دانشگاه که به تصویب هیات رییسه و هیات امنا رسیده استفاده می‌نمایند، چنانچه مدت تحصیل آنها در دوره کارشناسی، بیش از ۸ نیمسال، کارشناسی‌ارشد بیش از ۴ نیمسال و دکتری تخصصی بیش از ۸ نیمسال بطول انجامد، مطابق شهریه ورودی همان دوره و سال ورود، می‌بایست شهریه خود را طبق دانشجویان غیر بورسیه شهریه پرداز پذیرش آزاد، پرداخت نمایند.
 5. در صورت افزایش طول دوره تحصیلی (دانشجویان غیر بورسیه) به بیش از مدت زمان دورههای رسمی (۵ سال برای کارشناسی، ۳ سال برای کارشناسی ارشد، ۶ سال برای دکتری) شهریه هر نیمسال ۲۰% اضافه بر شهریه مصوب سال ورود خواهد شد.
 6. جهت تسریع در یادگیری و بهره‌وری آموزشی، کلیه دانشجویان اتباع پس از ثبت‌نام و ورود به دانشگاه، نیازمند مصاحبه اولیه و پس از آن در صورت نیاز، آزمون و تعیین سطح و شرکت در دوره‌های زبان فارسی از طریق مرکز آزفا دانشگاه ‌می‌باشند.
 7. داﻧﺸــﺠﻮیان ﺑﻮرﺳــﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷــﺪه از ﻃﺮف ﺳــﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸــﺠﻮیان ﮐﻪ ﻣﺪت ﺗﺤﺼــﯿﻞ آﻧﻬﺎ در دوره  ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﯽارﺷـﺪ ﺑﯿﺶ از ۴ ﻧﯿﻤﺴـﺎل و دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼـﺼـﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸ ﻧﯿﻤﺴـﺎل اﺳـﺖ، شهریه خود را مطابق شهریه دانشجویان غیر بورسیه شهریه پرداز پذیرش آزاد، ورودی ﻫﻤﺎن دوره و همان ﺳﺎل پرداخت نمایند.
 8. نرخ دوره ها بر اساس مصوبه شورای عالی بورس به صورت دوره ای تعیین و اعلام می گردد. این نرخ ها تا تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ معتبر است.
 9. تبصره: در صورت اعلام تمدید سنوات بورس دانشجو، از طرف اداره کل دانشجویان بین المللی سازمان امور دانشجویان، شهریه برای یک ترم به دانشجو تعلق نمی گیرد. 
 • دانشجویانی که در سنوات قبل با کارت آمایش در دانشگاه خوارزمی پذیرفته شده‌اند، هر چه سریعتر برای اخذ پاسپورت اقدام نمایند. برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ باید با پاسپورت معتبر در دانشگاه ثبت نام کنند.
 • برای اخذ پاسپورت از سفارتخانه های مستقر در ایران، بایستی کارت آمایش باطل گردد. لذا برای ابطال کارت آمایش به مدیریت روابط بین الملل، اداره پذیرش و خدمات دانشجویان بین المللی، مراجعه نمایید.
 • پذیرش با کارت آمایش با تاریخ اعتبار بالای شش ماه امکان‌پذیر می ­باشد. لذا بهتر است متقاضیان با گذرنامه معتبر برای پذیرش در دانشگاه خوارزمی اقدام نمایند.
 • پس از اخذ پاسپورت و کد رهگیری بلامانع بودن تحصیل، دانشجو می تواند برای ادامه تحصیل خود اقدام نماید. دانشجویانی که پس از فارغ التحصیلی اقدام به دریافت پاسپورت می نمایند، باید مراحل فوق را انجام دهند و ویزای تحصیلی اخذ نمایند.
 • مدت زمان تحصیل در دوره کارشناسی ۵ سال، کارشناسی ارشد ۳ سال و دکتری ۵ سال و شش ماه می­‌باشد. براساس مصوبه جدید سازمان امور دانشجویان، مهلت تمدید سنوات اضافه برای دانشجویان بین­ الملل، فقط تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ مقدور می­‌باشد. پس از آن، طبق مقررات جدید امورکنسولی برای تحصیل در ایران اقدام می گردد. لذا خواهشمند است دانشجویانی که مهلت تمدید اقامت دوره تحصیلی شان بیش از سنوات مجاز است، هر چه زودتر برای فارغ التحصیلی اقدام نمایند.
 • پس از اعلام پذیرش در دانشگاه خوارزمی در صورت انصراف/ ترک تحصیل/ انتقال و یا تغییر، می باید پس از تسویه حساب کامل شهریه، نسبت به خروج قطعی از کشور ایران اقدام نماید. پذیرش در دانشگاه جدید، مستلزم بایگانی نمودن کد رهگیری و خروج قطعی می باشد.
 • دانشجویان دختر مقیم ایران، می توانند با ارائه مدارک و مستندات مثبته مبنی بر اقامت دایم در ایران، ویزای تحصیلی خود را در کیش دریافت نمایند.
 • دانشجوی خارجی شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه، در صورت انصراف/ ترک تحصیل/ انتقال و یا تغییر رشته تحصیلی می‌بایست کل هزینه‌های سال تحصیلی جاری خود را بطور کامل پرداخت نماید تغییر رشته، در سال جدید تحصیلی با شهریه جدید و شماره دانشجویی جدید ثبت خواهد شد.

 

دفعات مشاهده: 9474 بار   |   دفعات چاپ: 220 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر