روند پذیرش دانشجویان غیرایرانی

 | تاریخ ارسال: 1397/4/10 | 
اداره پذیرش و خدمات دانشجویان بین المللی دانشگاه خوارزمی
امروزه جذب دانشجویان غیرایرانی از کشورهای دیگر به عنوان یکی از معیارهای اصلی در بین المللی شدن دانشگاه ها بشمار می آید. در شرایط کنونی، بین المللی شدن اقتصاد، فرهنگ، علم  و فناوری وجذب دانشجویان خارجی موجب مشارکت فعال در روند جهانی تولید علم و تسهیل انتقال فناوری و غنی شدن فرآیند آموزش می شود. حتی عواملی چون ظهور آموزش عالی به مثابه یک کسب و کار و نقش کلیدی دانش آموختگان خارجی در توسعه فرهنگی و اجتماعی کشورهای مبدأ و تأثیر تحرک و جابه­جایی دانشجویان در ارتقاء سرمایه انسانی باعث توجه به مزیت های پنهان جذب دانشجویان خارجی شده است. همچنین نقش آموزش چند فرهنگی در غنا بخشیدن به آموزش­ها و ارتقای برابری، احترام، پذیرش و فهم متقابل فرهنگ ها اهمیت بین المللی سازی آموزش عالی را مضاعف کرده است. به همین منظور اداره جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه خوارزمی به منظور معرفی توانایی علمی و پتانسیل های موجود در دانشگاه خوارزمی در سطح بین المللی به دانشجویان خارجی وجذب آنها برای ادامه تحصیل در این دانشگاه، به عنوان یکی از قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه های ایرانی تأسیس شده است. این اداره علاوه بر جذب وپذیرش دانشجویان خارجی به تقویت وتوسعه تعاملات علمی، فرهنگی بین المللی دانشگاه خوارزمی از طریق معرفی دقیق تر وبهتر ظرفیت های علمی وفناوری دانشگاه خوارزمی به دانشجویان مستعد وعلاقمند خارجی می پردازد.

اهداف:
- جذب دانشجویان خارجی واجد شرایط از طریق کارشناسان اداره جذب دانشجویان خارجی پس از  بررسی مدارک عملی و ارزیابی اولیه صلاحیت های عمومی آنها وتسریع روند اداری امور آنها.
- حمایت مالی از دانشجویان مستعد، کوشا و ممتاز سایر کشورها در قالب کاهش هزینه های تحصیلی پس از تأیید شورای بورس دانشگاه خوارزمی به منظور رشد و توسعه حضور دانشجویان خارجی از کشورهای مختلف در گروه های مختلف علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی.
-  جذب حداکثری دانشجویان نخبه خارجی در قالب  اعطای کمک هزینه اولیه سفر و تسهیلات دیگر در چارچوب قوانین دانشگاه خوارزمی.
- تشویق دانشجویان خارجی کم بضاعت از کشورهای دیگر برای ادامه تحصیل در دانشگاه خوارزمی از طریق معرفی بورسیه های مصوب خاص دانشگاه خوارزمی(بورسیه هایی در قالب کاهش هزینه های تحصیلی)
- انجام هماهنگی و شرایط لازم برای برگزاری روز بین الملل برای دانشجویان خارجی در هرسال.
- فراهم کردن بستر اولیه بین المللی در دانشگاه برای تحصیل دانشجویان خارجی از کشورهای مختلف و دستیابی به تنوع های ملیتی در قالب اعطای تسهیلات وشرایط مناسب تحصیلی وخوابگاهی با تأیید شورای بورس ومسوولان ذی ربط.
- جذب دانشجویان خارجی از کشورهای مختلف از طریق تبلیغات مجازی و اینترنتی.
- جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی در قالب برنامه های آموزش بین المللی دانشگاه با همکاری معاونت آموزشی در رشته های موجود در دانشگاه
- شناسایی رشته های غیرموجود در دانشگاه که دارای ظرفیت برای جذب دانشجویان غیرایرانی می باشند و پیگیری های لازم جهت تاسیس آنها.
- شناساندن دانشگاه در سطح منطقه و بین الملل در قالب تبلیغات برای ظرفیت ها و رشته های موجود در دانشگاه خوارزمی.

فعالیت ها:
-  اقدام اولیه برای اخذ موافقت اولیه ادامه  تحصیل دانشجویان خارجی پذیرفته شده در دانشگاه خوارزمی از وزارت علوم، تحقیقات وفناوری.
-  ارائه خدمات دانشجویی به دانشجویان غیر ایرانی و فراهم نمودن تسهیلات لازم و هماهنگی های ضروری برای امور کنسولی، اقامت و ...
-  معرفی دانشجویان خارجی در حال تحصیل به دانشکده ها.
- رایزنی با روسای دانشکده ها، مدیران گروه ها، در جهت تسریع و تسهیل پذیرش دانشجویان خارجی وتقویت ارتباط آنلاین با دانشجویان خارجی قبل از ثبت نام نهایی برای مصاحبه به منظور کاهش هزینه های مراجعین و متقاضیان خارجی.
- تهیه اطلاعات وجزئیات مربوط به شیوه پذیرش دانشجویان خارجی، رشته ها و گروه های موجود در دانشگاه خوارزمی در قالب کاتالوگ ها و بروشورها.
- اعلام شماره حساب دانشجویان بورسیه خارجی به سازمان امور دانشجویان وزارت علوم.
- خوشامد گویی، راهنمایی و هدایت دانشجویان خارجی جدید واعطای مشاوره های حضوری به مراجعه کنندگان حضوری خارجی درباره شرایط و هزینه های تحصیل در دانشگاه خوارزمی.
- صدور برگه پذیرش مشروط اولیه همراه با ذکر جزئیات کامل آن برای دانشجویان خارجی پس از طی فرآیند پذیرش گروه های آموزشی.
- اطلاع رسانی درباره عدم پذیرش دانشجویان خارجی ای که شرایط مطلوب ادامه تحصیل در دانشگاه خوارزمی را دارا نمی باشند.
- صدور معرفی نامه بانکی به دانشجویان خارجی برای پرداخت هزینه های تحصیلی وخوابگاهی
- معرفی دانشجویان خارجی پس از ثبت نام نهایی ودریافت اقامت به بخش امور فرهنگی، دانشجویی واداره خوابگاه های دانشگاه.
- انجام مکاتبات لازم با مراجع ذی صلاح برای اخذ اقامت، تمدید اقامت ویا ابطال اقامت دانشجویان خارجی دانشگاه خوارزمی.
- تهیه و تدوین اطلاعات مربوط به تعداد دانشجویان خارجی و رشته های آنها در جهت جذب بیشتر آنها در سطح گسترده چه در وب سایت دانشگاه وچه در دفترچه ها و بروشورهای تبلیغاتی.
- گردآوری، تدوین و اعلام آیین نامه های پیشنهادی به مدیر بخش همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه جهت طرح در جلسات ذی ربط.
- معرفی دانشگاه به دانشجویان خارجی پس از ثبت نام نهایی در قالب برگزاری مراسم آشنایی با دانشگاه خوارزمی و دانشکده ها و امکانات علمی وآموزشی آن.
- دریافت مدارک تحصیلی دانشجویان خارجی وارزیابی اولیه آنها برای ارسال به مدیران ودانشکده ها جهت اعلام نظر.
- استقبال از فرودگاه به خوابگاه دانشجویی برای دانشجویان خارجی متقاضی تشریفات استقبال.
- صدور برگه پذیرش اولیه مشروط برای دانشجویان خارجی واعلام جزئیات تحصیل در دانشگاه خوارزمی.
- آماده سازی و بررسی اولیه پرونده متقاضیان خواستار دریافت یکی از انواع بورسیه دانشگاه خوارزمی( منظور کاهش هزینه های تحصیلی با شرایط خاص) توسط اداره جذب دانشجویان خارجی جهت طرح و بررسی در شورای بورس دانشجویان خارجی دانشگاه.
- تکمیل فرم بلامانع تحصیل دانشجویان خارجی.(در صورت پیش ثبت نام دانشجوی خارجی)
- استخراج وبروز رسانی اطلاعات رشته های تحصیلی دانشگاه بر روی سایت انگلیسی و عربی.
- انجام ثبت نام اولیه وثبت نام نهایی دانشجویان خارجی و دریافت مدارک آنها وبایگانی مدارک اصلی دانشجویان خارجی.
- اقدام برای صدور ویزای تحصیلی دانشجویان خارجی و صدور اقامت آنها( اعطای معرفی نامه به سازمان های مربوطه).
- هماهنگی برای برگزاری مراسم معارفه دانشجویان خارجی با مسؤولان دانشگاه.
- صدور معرفی نامه برای پرداخت هزینه های تحصیلی در قالب ارزی در هر ترم تحصیلی.
- ارائه گزارش ترمی میزان دانشجویان خارجی جذب شده در هر سال تحصیلی.
 
تنوع ملیتی دانشجویان خارجی
در مدت کوتاه گسترش فعالیت های بین المللیِ بخش همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه خوارزمی و همچنین راه اندازی اداره جذب دانشگاه خوارزمی، تعداد متقاضیان خارجی دانشگاه خوارزمی به میزان مناسبی افزایش یافته و هم اکنون به بیش از ۶۰۰ متقاضی خارجی در حال تحصیل ویا پذیرفته شده نهایی رسیده است. هم اکنون دانشجویان خارجی از ۷ کشور یعنی بحرین، پاکستان، افغانستان، لبنان، عراق و... در رشته ها و مقاطع متفاوت دانشگاه خوارزمی مشغول به تحصیل می باشند.اداره جذب دانشجویان خارجی در صدد است تا تنوع ملیتی را به بیش از ۲۰ کشور افزایش دهد. بیشترین متقاضیان خارجی موجود در دانشگاه از کشورهای عراق و افغانستان هستند. درفعالیت های اخیر اداره جذب دانشجویان خارجی متقاضیانی از کشورهای آفریقایی به دانشکده ها و گروه ها معرفی شده اند تا در صورت پذیرش و حضورآنها تنوع ملیتی دانشجویان خارجی افزایش یابد.

روند پذیرش دانشجویان خارجی غیر بورسیه در دانشگاه خوارزمی:
- متقاضیان خارجی باید به بخش Apply to KHU  مراجعه فرمایند و فرم ثبت نام را از این سایت دریافت کرده (فرم ثبت نام به دو زبان فارسی وانگلیسی بر روی سایت برای متقاضیان خارجی قرار داده شده است.) وبه همراه مدارک کامل ودرخواست کامل خود برای پذیرش در دانشگاه خوارزمی( تعیین مقطع و رشته و زمان مورد نظر شروع برای تحصیل در این مقطع ضروری است) به آدرس ایمیل دانشگاه یعنی infokhu.ac.ir ارسال کنند. دانشجویان به منظور پیگیری امور خود می توانند، با تلفن کارشناس ادره جذب دانشجویان خارجی(خانم حقیقی: ۰۲۱۸۱۵۸۱۰۲۴) تماس بگیرند. پس از بررسی اولیه مدارک دانشجویان خارجی و بررسی مدارک عمومی هویتی آنها در بخش اداره جذب دانشجویان خارجی، پرونده متقاضی برای بررسی به مدیر بخش همکاری های علمی وبین المللی ارسال شده و سپس در صورت تأیید ایشان برای بررسی به دانشکده و گروه مربوطه ارسال می شود. گروه مربوطه پس از تشکیل جلسه یا برگزاری مصاحبه به صورت آنلاین با متقاضی مورد نظر، نتیجه نهایی پذیرش یا عدم پذیرش دانشجوی خارجی را به بخش اداره جذب دانشجویان خارجی ابلاغ خواهد کرد. در صورت پذیرش دانشجوی خارجی روند اطلاع رسانی به دانشجوی مذکور از طریق ایمیل مذکور انجام خواهد شد و دانشجوی مذکور می بایست فرم ویزای تحصیلی را در این مقطع  پر کرده و به همراه جدیدترین نسخه از  اسکن صفحه اول پاسپورت خود به ایمیل ( infokhu.ac.ir) ارسال کنند. شایان ذکر است که متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد نظر را در تمامی مراحل پذیرش فقط از طریق ایمیل برای اداره جذب دانشجوبان خارجی ارسال کنند.
- در صورتی که دانشجوی خارجی پس از دریافت برگه پذیرش مشروط خود، نیازمند تقسیط یا کاهش هزینه های  تحصیلی خود در قالب بورسیه های خاص دانشگاه خوارزمی است، می بایست درخواست خود را به زبان انگلیسی یا فارسی به همراه مدارک لازم به ایمیل دانشگاه یعنی infokhu.ac.ir ارسال کند تا اداره جذب دانشجویان خارجی ضمن بررسی اولیه آنرا به مسوولان ذی ربط در شورای بورس دانشگاه برای اعلام نظر ارجاع دهد.

مدارک مورد نیاز برای پذیرش اتباع خارجی
- رزومه متقاضی به زبان فارسی یا انگیسی (ایمیل وشماره تلفن متقاضی در  این رزومه ضروری است.)
- درخواست متقاضی به صورت تایپ شده که در آن رشته و مقطع مورد نظر برای پذیرش در دانشگاه خوارزمی و نیز ترم تحصیلی مورد نظر برای شروع تحصیل را مشخص کرده باشد. (به همراه مدارک ضمیمه شود و به ایمیل infokhu.ac.ir ارسال شود.
- رجوع به بخش International Students در سایت انگلیسی مدیریت همکاری های علمی بین المللی و دریافت فرم مشخصات اولیه دانشجوی خارجی  و تکمیل آن برای پذیرش در دانشگاه خوارزمی (به زبان فارسی یا انگلیسی) و ارسال آن به همراه دیگر مدارک به آدرس:  infokhu.ac.ir
- یک قطعه عکس واضح اسکن شده.
- برای پذیرش در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و لیسانس: اسکن مدارک زیر  به همراه ریز نمرات، به ترتیب زیر الزامی است:
- اسکن مدارک کارشناسی ارشد و کارشناسی. (برای متقاضیان پذیرش در دوره دکتری)
- اسکن مدرک کارشناسی. (برای متقاضیان پذیرش در دوره کارشناسی ارشد)
- اسکن مدرک دیپلم. (برای متقاضیان پذیرش در دوره کارشناسی)
- گواهی گذراندن دوره آموزش فارسی معتبر در صورت وجود ضمیمه شود (برای دانشجویانی که تحصیلشان به زبان فارسی است.)
- گواهی گذراندن دوره انگلیسی معتبر در صورت وجود ضمیمه شود. (برای دانشجویانی که تحصیلشان به زبان انگلیسی است.)

تلفن و ایمیل اداره پذیرش و خدمات دانشجویان بین المللی (جهت ارتباط)
سرکار خانم دکتر رغد معمار (رئیس اداره پذیرش و خدمات دانشجویان بین المللی)
سرکارخانم حقیقی (کارشناس اداره پذیرش و خدمات دانشجویان بین المللی)
سرکارخانم روحی مقدم (کارشناس اداره پذیرش و خدمات دانشجویان بین المللی) -->
۰۹۹۰۹۹۱۵۹۱۳

تلفن:  ۰۲۱۸۱۵۸۱۰۲۴
ایمیل دانشگاه برای ارسال مدارک دانشجویان خارجی به اداره پذیرش و خدمات دانشجویان بین المللی:  infokhu.ac.ir

 
 

دفعات مشاهده: 31021 بار   |   دفعات چاپ: 1344 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر