مرکز روابط بین الملل- اخبار
فراخوان جوایز بین‌المللی یونسکو- سال ۲۰۲۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/23 | 

پیرو مکاتبه کمیسیون ملی یونسکو با دانشگاه خوارزمی، تقویم زمانی جوایز بین‌المللی این سازمان در سال ۲۰۲۴ اعلام شد. هدف از اعطای این جوایز در جهان، تقدیر از فعالیت‌های شاخص و برجسته‌ای است که در زمینه‌های علمی و فرهنگی صورت می‌پذیرد.
نظر به اهمیت مشارکت دانشجویان و اعضای هیأت علمی در فراخوان‌های یونسکو، به پیوست جدول زمانی و عناوین جوایز مورد اشاره این سازمان به همکاران دانشگاه معرفی می‌گردد. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز روابط بین‌الملل مراجعه نمایند.
پیشنهاد می‌شود با توجه به کیفیت جوایز و تآثیر آن بر جلب توجه جهانی به پژوهش‌های علمی کشور، در این رویدادها مشارکت نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز روابط بین الملل:
http://khu.ac.ir/find-68.9154.72055.fa.html
برگشت به اصل مطلب