فرم نظر سنجی از عملکرد اداره پذیرش و خدمات دانشجویان بین المللی
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- مشخصات دانشجو
1 نام و نام خانوادگی
2 شماره پاسپورت
3 رشته تحصیلی
4 مقطع تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کارشناسی (لیسانس)
کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)
دکتری
5 شماره دانشجویی
6 شماره موبایل
7 ملیت
8 آدرس ایمیل
9 نام دانشکده
10 میزان رضایت از عملکرد اداره پذیرش دانشجویان بین المللی و امور کنسولی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
11 توضیحات
- نظر سنجی خدمات پژوهشی و امور فرهنگی
12 میزان رضایت شما از سالن ها و محیط های همایشی و نمایشی موجود در دانشگاه چقدر است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
13 چقدر از میزان کیفیت اردوها و بازدیدها رضایت دارید ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
14 از سامانه آموزشی و سایت خبری و اطلاع رسانی دانشگاه چقدر رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
15 سطح امکانات کتابخانه دانشگاه چگونه می باشد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
16 سطح دسترسی به پایگاه علمی- اینترنتی در دانشگاه چگونه می باشد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- نظرسنجی خدمات تغذیه دانشگاه
17 در این ترم کیفیت غذاهای سلف دانشگاه چقدر رضایت شما را فراهم کرده اند ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
18 میزان رضایت شما از پاسخگویی و احترام و ادب پرسنل سلف غذا چقدر است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
19 از تنوع برنامه غذایی سلف دانشگاه چقدر راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
20 از رعایت بهداشت و اصول علمی تغذیه در سلف چقدر رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
21 از میزان تعرفه برنامه غذایی چقدر راضی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- نظرسنجی امور خوابگاهی
22 میزان رضایت شما از فاصله بین دانشگاه تا خوابگاه های چقدر است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
23 از خوابگاه ها در تامین وسایل رفاهی چقدر رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
24 میزان رضایت شما از قیمت مناسب خوابگاه ها در قبال تامین اسکان چقدر است
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
25 از تامین وسایل گرمایشی و سرمایشی خوابگاه ها چقدر رضایت دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
- نظرسنجی امور آموزشی
26 تجهیزات مدرن (سایت، لپ تاپ و تکنولوژی های آموزشی)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
27 دکوراسیون و تسهیلات کلاس ها و ساختمان های آموزشی مناسب هستند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
28 مکان مرکز آموزشی در شهر ( از نظر رفت و آمد) مناسب هستند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
29 ظاهر و پوشش کارکنان و اساتید مناسب هستند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
30 خدمات آموزشی مناسب هستند.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف